Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تامین سرمایه امین 400 36.36
2 شرکت سرمایه گذاری بهمن 200 18.18
3 دانشگاه الزهرا 100 9.09
4 گروه مالی ملت 400 36.36
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان